Call us: +31 (0)228-74 39 30
Valve Box design and fabricationVacuum insulated productsLiquid Helium system design and fabricationHigh Quality TIG weldingValve box for heliumProduction and office facilityState of the art controlsWorkshop

Text

Our goal is to be your preferred supplier in cryogenics

Vacancies

Vacatures
>> Read more

InformationWe speak English, German and Dutch.

You need any information about Cryoworld, please send your query to info@cryoworld.com.

VAT no.: NL851303882B01
Chamber of commerce: 54434572

Beleidsverklaring: ‘Kwaliteit, Veiligheid, Gezondheid en Milieu’
 
Cryoworld  is een klantgericht bedrijf op gebied van ontwerp en vervaardiging van cryogene producten. Ons beleid is er op gericht de continuïteit en het economisch succes van de onderneming te borgen. Wij willen dat bereiken door het op een kwalitatieve, veilige en voor het milieu verantwoorde wijze uitvoeren van onze werkzaamheden en het bevorderen van de arbeidsomstandigheden, veiligheid en gezondheid van alle medewerkers overeenkomstig met de klant verwachtingen en specificaties alsmede de (wettelijke) eisen, regelingen en codes.
Een projectmatige en veilige aanpak, de reacties van onze klanten en de kritische beoordeling van ons zelf, maken onze producten en diensten kwalitatief, veilig en aantrekkelijk voor onze opdrachtgevers, middels wederzijds vertrouwen in de samenwerking.
Wij werken met een veiligheid en kwaliteitsmanagement (VKM) systeem dat voldoet aan de ISO 9001 en de VCA checklist aannemers eisen, voor het borgen en regelmatig beoordelen van de door ons gestelde doelen.
Ons beleid is gericht op het in stand houden en continue verbeteren van de doeltreffendheid van het VKM systeem. De zorg voor veiligheid, gezondheid, arbeidsomstandigheden en welzijn van medewerkers en derden heeft een hoge prioriteit binnen de organisatie en wordt bereikt door het voldoen aan de (Arbo) wet en regelgeving en het voorkomen van persoonlijk letsel, materiële- en milieuschade.
De processen en producten worden regelmatig getoetst op basis van procesindicatoren en productspecificaties, die zijn vastgelegd in het bedrijfsjaarplan en/of het managementsysteem beoordelingsverslag.
Het beleid wordt elke 3 jaar herzien en bekend gemaakt bij alle medewerkers door het op te nemen in dit handboek, door bijeenkomsten en mededelingen en tevens een deel te publiceren in de ‘Huisregels & Veiligheidsregels’ van Cryoworld BV.
 
Doelstellingen
De doelstellingen worden uitgewerkt in het bedrijfsjaarplan en zullen kritisch bekeken en zo nodig bijgesteld worden door de Directie op basis van het beleid.
Jaarlijks worden deze doelstellingen getoetst in een managementsysteem beoordeling (MR) door de Directie en betrokkenen.
De status en de realisatie van de doelstellingen worden in een managementsysteem beoordelingsverslag (MR verslag) opgenomen.


Directie
F.C. Ypma en M.N. Keezer
Januari 2018


 
Design & webdevelopment www.webvanced.nl Copyright Cryoworld BV 2018